Karlebyguiderna önskar dig varmt välkommen.

 

Vår hjärtesak har från år 1978 varit att presentera Karleby och dess omnejd.  På de guidade turerna berättar vi om vår stads intressanta historia och moderna nutid samt lite om framtidsvisioner.

 

Ändamålet med vår förening är att fungera som en samordnande länk mellan guiderna samt att  utbilda  våra medlemmar att fungera som guider för både inhemska och utländska turister. Vi vill även främja medlemmarnas kännedom om hembygden och det egna landet.  Denna tanke är vår ledstjärna.

 

Guiden är ortens "visitkort".

 

Upplev mera med en guide!

 


                            

 


Karleby Guideförening rf

 

 Kokkolan Matkailuoppaat ry